Podklady pro ocenění

1. Nemovitosti

1.1. Ocenění dle cenového předpisu – cena zjištěná

1.1.1. Nemovitosti nekomerčního charakteru – bez pronájmu

1.1.2. Nemovitosti komerčního charakteru – s pronájmem

1.2. Ocenění cenou obvyklou – tržní hodnota

1.2.1. Pozemek určený pro výstavbu

1.2.2. Bytová a nebytová jednotka

1.2.3. Rodinný dům, rekreační chata

1.2.4. Nemovitosti komerčního charakteru

2. Movitosti

3. Podniky

4. Další druhy majetku