Historie společnosti

Společnost NEMO Consult®, s.r.o. byla založena v roce 1996. Společníci firmy jsou stavební inženýři, jeden společník je stavební inženýr-ekonom.

Společníci jsou postupně od r.1984 soudními znalci v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí v oboru ekonomika - oceňování podniků a v oboru stavebnictví. Po změně společenských poměrů v r.1989 založili společníci sdružení fyzických osob v oblasti oceňování majetku, poradenské a inženýrské činnosti. Z tohoto sdružení vznikla firma NEMO Consult®, s.r.o.

V roce 1997 byla společnost ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 36/1976 Sb., o znalcích a tlumočnících zapsána Ministerstvem spravedlnosti České republiky do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování majetku.

V roce 2001 společnost získala koncesovanou živnost "oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik.

Společnost má kancelář ve Velkém Meziříčí na Novosadech 102/93. Ve společnosti pracují vlastní zaměstnanci a řada externích spolupracovníků - ekonomové, právníci, daňoví poradci, auditoři, odhadci a znalci pro oceňování nemovitostí, movitých věcí, technologií, podniků, nehmotného majetku, cenných papírů atd.