NEMO Consult®, s.r.o.

znalecký ústav
oceňování majetku


Činnost společnosti

Provádíme

 • oceňování nemovitostí dle cenových předpisů - zákon č. 151/1997 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky v platném znění
 • oceňování nemovistostí v tržních (obvyklých) cenách - komerční a hypoteční úvěry, pro tyto peněžní ústavy, kde jsme na seznamu spolupracujících subjektů:
  • Citibank, a.s.
  • Česká spořitelna, a.s.
  • Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
  • Československá obchodní banka, a.s.
  • GE Money Bank, a.s.
  • Hypoteční banka, a.s.
  • Komerční banka, a.s.
  • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
  • Raiffeisenbank, a.s.
  • Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
  • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
  • Volksbank, a.s.
  • Wüstenrot hypoteční banka, a.s.
  • a další peněžní ústavy
 • oceňování lesů a trvalých porostů - ceny dle cenového předpisu, tržní ceny, škody atd.
 • oceňování rybníků a vodních ploch
 • oceňování movitého majetku, strojů a technologických celků
 • oceňování nehmotného majetku (know-how, ochr. známky, patenty, licence ap.)
 • oceňování cenných papírů
 • oceňování podniků a jejich částí
 • oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností, navýšení základního jmění - dle Obchodního zákoníku
 • oceňování pro fúze, rozdělení a přeměnu společnosti - dle Obchodního zákoníku
 • oceňování pro veřejné dražby - zákon č. 26/2000 Sb. v platném znění
 • oceňování pro konkurz a vyrovnání - zákon č. 328/1991 Sb. v platném znění
 • oceňování pro exekuce - zákon č. 120/2001 Sb. v platném znění
 • oceňování pro vyvlastnění - zákon č. 184/2006 Sb. v platném znění
 • oceňování pohledávek
 • oceňování věcných břemen
 • oceňování veškerého druhu majetku pro nejrůznější účel

Vytištěno 20.01.2020 10:04 z adresy http://www.nemoconsult.cz.